N A   I N N Y C H   S T R O N A C H

Zapraszam do zapoznania się z innymi tekstami tego serwisu.
zobacz więcej

777

Możesz dowiedziec sie co inni piszą o śmierci.
zobacz więcej

space

Smierć w Biblii

Wybrane cytaty odnoszące się do śmierci. Dobrze zapoznać się z nimi w kontekście, gdyż tylko wtedy mogą być lepiej zrozumiane.

tekst

Biblia - Nowy Testament

"Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..." - Rz 5:12

"Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa." - Rz 5:15

"wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy." - Rz 6:9

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." - Rz 6:23

"Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć." - 1Kor 15:26

"A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć." - 1Kor 15:54

"Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się /potem/ nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć." - 2Kor 7:10

"Gdy grzech dojrzeje, przynosi śmierć." - Jk 1:15

"Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" - 1Kor 15:55

"Jezus pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła" - Hbr 2:14

Jezus powiedział: "Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani." - Ap 1:18